Tietosuojaseloste Järvenpään Nuorisoseura r.y.

Rekisterinpitäjä
Järvenpään Nuorisoseura r.y.
Vanha Valtatie 56a E 28, 04410 Järvenpää

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Johanna Hakala, puheenjohtaja
Sähköposti: jarvenpaan.nuorisoseura@gmail.com

Rekisterin nimi
Järvenpään Nuorisoseura r.y.:n verkkosivujen rekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Jäsenet

Jäsenrekisterinä käytetään Suomen Nuorisoseurojen liiton nuorisoseurarekisteriä. Rekisterin tietosuojaseloste löytyy täältä.

Muilta sivuilta upotettu sisältö
Artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
etu- ja sukunimi
yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite)
sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Viestejä voidaan ohjata nuorisoseuran sisällä oikeille vastuualueille, kuten johtokunnalle tai laskutukseen.
Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteistoin fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Pyynnön voi lähettää liitetiedostona sähköpostitse jarvenpaan.nuorisoseura@gmail.com tai postitse Johtokunta, Järvenpään Nuorisoseura r.y., Vanha Valtatie 56a E28, 044410 Järvenpää.